Privacy beleid

Privacy

Stickerdiva.nl is een website van ShopCenterXL BV. ShopcenterXL houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

ShopcenterXL houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft. Als u het met de privacy statement oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze website. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van deze website gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt zijn (is), wordt u geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.

Welke gegevens worden bewaard:

  • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken en voor naleveringen.
  • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief (en u deze aanmelding heeft bevestigd), zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden.
  • Uw telefoonnummer: Om u te informeren over de levertijd of als er vragen zijn over de bestelling kunnen wij telefonisch contact met u opnemen als het telefoonnummer genoteerd staat. Dit veld is overigens niet verplicht. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.
  • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina’s dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn.
    Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.
  • Bestelhistorie zodat wij naleveringen kunnen verrichten.

Waarom en hoelang gegevens worden bewaard:

Gegevens worden opgeslagen, maar worden niet verwijderd, omdat de behoefte bestaat om na een langere periode nog producten na te leveren of de historie van eerdere bestellingen te bekijken. Mocht u dit niet wensen, kunt u ons een verzoek sturen om de gegevens te wijzigen en/of te verwijderen.

Gegevensverstrekking:

Wij stellen uw persoonsgegevens nimmer ter beschikking aan derden. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de gegevens die u zelf in de website invult wanneer u een order plaatst, het contactformulier gebruikt of een klant ervaring schrijft.

Gegevens wijzigen of verwijderen

U kunt via onze contactpagina contact opnemen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen.

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen en kunnen alleen door middel van een wachtwoord door ShopcenterXL medewerkers benaderd worden.

Vragen over Privacy:

Als u vragen heeft over de manier waarop ShopcenterXL met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd contact opnemen via onze contactpagina.